Tất cả khóa học

1h4m
Chiến lược kiểm soát cảm xúc
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

300.000đ
4h40m
Dẫn dắt sức mạnh cảm xúc (Bản Full)
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

1.290.000đ
3h28m
Đệm Hát Thành Thục Guitar trong 30 ngày (Bản Full)
Nguyễn Thượng Hiển
Biệt danh Hiển Râu với hơn 10 năm làm việc với cây đàn guitar

799.000đ
1h19m
Đệm Hát Thành Thục Guitar trong 30 ngày (Phần 2)
Nguyễn Thượng Hiển
Biệt danh Hiển Râu với hơn 10 năm làm việc với cây đàn guitar

399.000đ
45m
Chiến lược chiến thắng cuộc chơi phỏng vấn
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

199.000đ
4 cách phản hồi với cảm xúc tiêu cực
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

199.000đ
1h30m
6 Đặc điểm cần có để trở thành Account Manager
Lucas Phạm
Senior Account Manager của Reach Communications

690.000đ
2h53m
Chiến thắng trong phỏng vấn
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

990.000đ
2h40m
Dẫn dắt cảm xúc – Làm chủ cảm xúc tiêu cực
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

900.000đ
2h16m
Tạo dựng phong cách cá nhân: Đẹp từ bên trong
Valentine Vũ
Nhà Thiết Kế kiêm Giảng viên Đại Học Raffles Phnom Penh, Campuchia

850.000đ
4h3m
Phong thủy ứng dụng trong lựa chọn nghề nghiệp
Master Nguyễn Ngoan
Chủ tịch Mandamind Corporation, Truyền nhân Phong Thủy Huỳnh Mai

690.000đ
1h30m
Nguyên tắc HORENSO trong làm việc hiệu quả của người Nhật
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

690.000đ
2h41m
Đệm Hát Thành Thục Guitar trong 30 ngày (Phần 1)
Nguyễn Thượng Hiển
Biệt danh Hiển Râu với hơn 10 năm làm việc với cây đàn guitar

490.000đ
4 Rào Cản Nếu Không Biết – ĐỪNG KHỞI NGHIỆP!
Nguyễn Thái Duy
Người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân - Be Training

690.000đ