Tất cả khóa học

2h53m
Chiến thắng trong phỏng vấn
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

990.000đ
2h40m
Dẫn dắt cảm xúc – Làm chủ cảm xúc tiêu cực
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

900.000đ
2h16m
Tạo dựng phong cách cá nhân: Đẹp từ bên trong
Valentine Vũ
Nhà Thiết Kế kiêm Giảng viên Đại Học Raffles Phnom Penh, Campuchia

850.000đ
Phong thủy ứng dụng trong lựa chọn nghề nghiệp
Master Nguyễn Ngoan
Chủ tịch Mandamind Corporation, Truyền nhân Phong Thủy Huỳnh Mai

Coming soon
Comming Soon
Nguyên tắc HORENSO trong làm việc hiệu quả của người Nhật
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

Coming soon
Comming Soon
5h58m
Guitar đệm hát trong 30 ngày
Nguyễn Thượng Hiển
Biệt danh Hiển Râu với hơn 10 năm làm việc với cây đàn guitar

Coming soon
Comming Soon
4 rào cản nếu không biết: Đừng khởi nghiệp
Nguyễn Thái Duy
Người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân - Be Training

Coming soon
Comming Soon