Ảo Tưởng Khởi Nghiệp


Thời gian:

Bắt đàu: 01/12/2017

Kết thúc: 10/12/2017

Địa điểm:

  TP.HCM

Liên hệ:

  01646484846

  bmthang94@gmail.com

Tại sao xu hướng ngày nay, sinh viên cứ ra trường là "khởi nghiệp"
Việc nhỏ chưa làm được, việc lớn sao được làm?

Khóa học liên quan

Chưa có khóa học liên quan

Tham gia ưu đãi

Đăng ký tham gia

Ưu đãi thêm

Chưa có sự kiện liên quan
--> -->