RACE FOR THE JOB 1


Kỹ năng Interview thực chất là giao tiếp và thể hiện bạn với nhà phỏng vấn. Và giao tiếp là 1 nghệ thuật. Bất cứ nghệ thuật nào bạn muốn làm tốt dĩ nhiên bạn cần kiến thức nền tảng, những nguyên tắc. Nhưng điều quan trọng nhất để giỏi bất cứ nghệ thuật nào: LUYỆN TẬP.

RACE FOR THE JOB là 1 quá trình thực tế chuẩn bị qua suốt 4 vòng thi đấu với 30 người để chọn ra 1 người duy nhất chiến thắng. Chúng ta sẽ trải qua cuộc thi theo mô hình MANAGEMENT TRAINEE, mô hình tuyển dụng toàn diện nhất trong các tập đoàn đa quốc gia. Và không chỉ trải nghiệm các loại hình phỏng vấn mà đó còn là trải nghiệm thật khi bước qua chặng hành trình đó.
race-4-the-job

Tin tức liên quan

Khóa học liên quan

--> -->